Thông báo thay đổi địa điểm Văn phòng làm việc
Cập nhật: 29/01/2021
Lượt xem: 457
 
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MI QUC T MINH HOÀNG V.B.G
           
CNG HOÀ XÃ HI CH NGHĨA VIT NAM
                 Đc lp – T do – Hnh phúc
 
Hà Ni, ngày 21 tháng 05 năm 2018
  
THÔNG BÁO
V/v: Thay đi đa đim Văn phòng làm vic
 
Kính gi: Quý Khách hàng
 
Công ty TNHH Thương mại Quốc tế Minh Hoàng V.B.G xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của Quý khách hàng trong thời gian vừa qua. Chúng tôi trân trọng thông báo về việc thay đổi địa chỉ văn phòng giao dịch kể từ ngày 21/05/2018 như sau:
 
 Văn phòng giao dịch cũ :
  • Địa chỉ: phòng 2204 tòa nhà 57 Láng Hạ- Hà Nội.
Văn phòng giao dch mi:
  • Đa ch: S 12 ngõ 183 Đng Tiến Đông- Đng Đa- Hà Ni.
  • Đin thoi:    024 32121168
  • Website:        maluwilzvietnam.vn
 
 Kể từ ngày 21/05/2018, các hoạt động kinh doanh, thư tín, hàng gửi,… vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ như trên. Mọi chức năng hoạt động và các thông tin liên quan khác của Công ty không thay đổi.
Công ty xin thông báo đến Quý khách hàng được biết để thuận tiện trong việc liên hệ công tác.
Trân trọng!
 
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ V.B.G - BEAUTY - GERMANY - VIỆT NAM 

ON TOP