Cúp vàng thương hiệu
Cập nhật: 29/09/2015
Lượt xem: 1.453
Cúp vàng thương hiệu
 
2007 - 2008: Được giải thưởng độc giả bình chọn " Sản phẩm trang điểm được yêu thích nhất "
2008: Được giải thưởng trên diễn đàn làm đẹp " Nơi làm đẹp được yêu thích nhất "
2009 - 2010: Sản phẩm được yêu thích nhất " Just Minerals Power Foundation "
2012:     Cúp vàng thương hiệu " Thương hiệu mỹ phẩm trang điểm tốt nhất trong thẩm mỹ viện làm đẹp "

Các bài viết khác
ON TOP